วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอขอบคุณเนื้อหา การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

พัฒนา แก้วใส และคนอื่น ๆ.  การประมวลผลข้อมูล”.  http://www4.csc.ku.ac.th/~b5340201660/11.html.  9 พฤษภาคม, 2558


ความหมายของการประมวลผล”.  http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/raim/in4page1.html.  9 พฤษภาคม, 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น